VOORWAARDEN

VOORWAARDEN:

Deze algemene voorwaarden ('de voorwaarden') regelen het gebruikersgebruik ('u' of 'uw') van de website www.naturecan.nl ('de website') en uw relatie met:

(i) Naturecan Ltd. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Naturecan Ltd. Bank Chambers, Stockport, SK1 1AR.

BTW: GB-330461635
Ondernemingsnummer: 11973527

E-mail: support-nl@naturecan.com
Telefoon: +4915201016539

('wij', 'onze' of 'ons'). Lees ze aandachtig door, aangezien ze van invloed zijn op uw rechten en verplichtingen onder het wetgevend kader. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de website niet openen of gebruiken. Neem contact met ons op als u vragen heeft over deze voorwaarden.

Klantendienst: support-nl@naturecan.com


1. Overeenkomst

Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

2. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om:

Deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen waarbij eventuele wijzigingen aan u worden gemeld via een passende aankondiging op de website.

Het is uw verantwoordelijkheid om dergelijke wijzigingen te controleren.

De wijzigingen zijn van toepassing op het gebruik van de website nadat we een dergelijke aankondiging hebben gedaan. Als u de nieuwe voorwaarden niet wilt accepteren, mag u de website niet blijven gebruiken.

Als u de website blijft gebruiken na de datum waarop de wijziging van kracht wordt, geeft uw gebruik van de website aan dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden; en deze Website en het materiaal op (of enig onderdeel) tijdelijk of permanent wijzigen of intrekken zonder kennisgeving aan u en u bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enige wijziging of intrekking van de Website of de inhoud ervan.

3. Registratie

U garandeert dat:

De producten die op deze site zijn gekocht, alleen voor privé- en huishoudelijk gebruik zijn en niet mogen worden doorverkocht. U stelt ons onmiddellijk op de hoogte van alle wijzigingen in de persoonlijke informatie door een e-mail te sturen naar onze klantenservice op:

support-nl@naturecan.com

4. Privacybeleid

We behandelen al uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en gebruiken deze alleen in overeenstemming met ons privacybeleid.

Wanneer u op deze website winkelt, vragen we u om persoonlijke gegevens in te voeren zodat we u kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, creditcard of andere betalingsgegevens. We bevestigen dat deze informatie door ons wordt bewaard in overeenstemming met de registratie die we hebben bij het kantoor van de gegevenscommissaris.


5. Bescherming van uw privacy

Om ervoor te zorgen dat uw creditcard, betaalpas of betaalkaart niet wordt gebruikt zonder uw toestemming, zullen we uw naam, adres en andere persoonlijke informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, valideren tegen de juiste databases van derden.

We nemen het risico van internetfraude zeer serieus. Nu het aantal frauduleuze creditcardtransacties toeneemt, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat alle bestellingen grondig worden gecontroleerd met behulp van de reeds verstrekte informatie. Het is mogelijk dat we contact met u opnemen om aanvullende veiligheidscontroles uit te voeren en we vragen uw medewerking om ons in staat te stellen deze te voltooien. We tolereren geen frauduleuze transacties en dergelijke transacties worden gerapporteerd aan de relevante autoriteiten.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord dat dergelijke controles worden uitgevoerd.

Bij het uitvoeren van deze controles kan de door u verstrekte persoonlijke informatie worden bekendgemaakt aan een geregistreerd kredietinformatiebureau dat deze informatie kan bijhouden. U kunt er zeker van zijn dat dit alleen wordt gedaan om uw identiteit te bevestigen, dat er geen kredietcontrole wordt uitgevoerd en dat uw kredietwaardigheid niet wordt beïnvloed. Alle door u verstrekte informatie wordt veilig en strikt behandeld in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.

6. Naleving

De website mag alleen worden gebruikt voor legale doeleinden en op een wettige manier. U gaat ermee akkoord alle toepasselijke wetten, statuten en voorschriften met betrekking tot de website en het gebruik ervan na te leven. U stemt ermee in om niet te uploaden of verzenden via de website:

Computervirussen of iets anders dat is ontworpen om de normale werking van een computer te verstoren, onderbreken of verstoren; en elk materiaal dat lasterlijk, aanstootgevend of obsceen is.

7. Vrijwaring

U stemt ermee in om ons en onze verantwoordelijken, directeuren, werknemers en leveranciers volledig en onmiddellijk te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit een schending van deze Voorwaarden door u, of enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van deze website of een andere persoon die de website gebruikt met uw persoonlijke gegevens.

8. Links van derden

Voor het gemak van onze klanten kan de website links naar andere websites of materiaal bevatten waarover wij geen controle hebben. Voor uw informatie zijn wij niet verantwoordelijk voor dergelijke websites of materiaal, noch beoordelen of onderschrijven wij deze. Wij zijn niet aansprakelijk, direct of indirect, voor de privacypraktijken of inhoud van dergelijke websites, noch voor enige schade, verlies of overtreding veroorzaakt of vermeend veroorzaakt in verband met, het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke advertenties, inhoud, producten, materialen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke externe websites of bronnen.

9. Bestellingen

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie en beschikbaarheid. Als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht (of op een andere manier als er geen e-mailadres is opgegeven) en heeft u de mogelijkheid om te wachten tot het artikel uit voorraad leverbaar is of om te annuleren van jouw bestelling.

Alle bestellingen die u plaatst, worden behandeld als een aanbod om de goederen of diensten bij ons te kopen en we hebben het recht om dergelijke aanbiedingen op elk moment te weigeren. U erkent dat elke geautomatiseerde bevestiging van uw bestelling die u van ons ontvangt, niet neerkomt op onze aanvaarding van uw aanbod om goederen of diensten te kopen die op de website worden geadverteerd. Het sluiten van een contract tussen u en ons vindt plaats wanneer we (i) uw creditcard, debetkaart of PayPal-rekening debiteren of (ii) de goederen naar u verzenden of met de diensten beginnen, afhankelijk van wat het laatste voorvalt.

We zullen, voor zover dit in onze macht ligt, alle redelijke zorg betrachten om de details van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar bij gebrek aan nalatigheid van onze kant kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u lijdt als een derde partij ongeoorloofde toegang verkrijgt tot door u verstrekte gegevens bij het openen of bestellen via de website.

De producten die op de website worden verkocht, zijn niet bestemd voor wederverkoop of distributie. We behouden ons het recht voor om bestellingen te annuleren en / of accounts op te schorten als we denken dat producten worden besteld in strijd met deze bepaling.

Je neemt het risico voor de producten zodra ze zijn afgeleverd op het afleveradres dat je hebt opgegeven bij het bestellen van de producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer u een onjuist afleveradres opgeeft of wanneer u de producten niet ophaalt op het afleveradres dat u hebt opgegeven.

10. Annuleringsrechten

Als u de goederen of diensten als consument hebt gekocht (dwz voor privégebruik in plaats van zakelijk gebruik), houd er dan rekening mee dat u het recht heeft om een met ons afgesloten contract te annuleren binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u het fysieke bezit van de goederen.

Als u een contract wilt annuleren op grond van deze clausule, raadpleeg dan ons retourbeleid.

11. Prijs en betaling

Alle getoonde prijzen zijn inclusief btw (indien van toepassing) en zijn correct op het moment dat ze in het systeem worden ingevoerd. We behouden ons echter het recht voor om de prijzen op elk moment zonder kennisgeving aan u te wijzigen.

Bestellingen met een afleveradres buiten het VK kunnen onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen (inclusief btw) die geheven worden zodra een levering het land van bestemming bereikt. Dergelijke extra kosten zijn voor uw rekening. Houd er rekening mee dat het douanebeleid en de douanepraktijken sterk van land tot land verschillen. We raden u aan om voor informatie contact op te nemen met uw lokale douanekantoor.

Houd er rekening mee dat bij het verzenden van goederen naar buiten het Verenigd Koninkrijk grensoverschrijdende zendingen kunnen worden onderworpen aan opening en inspectie door de douane. Voor alle goederen die naar u worden verzonden naar een adres buiten het Verenigd Koninkrijk, wordt u geacht de importeur van de goederen te zijn en moet u daarom voldoen aan alle wet- en regelgeving van het land waarin de goederen worden geleverd.

U kunt betalen met elke gangbare creditcard of bankpas of via uw PayPal-rekening. De betaling wordt van uw rekening afgeschreven en vereffend voordat de goederen of diensten aan u worden verzonden. Als de betaling via een creditcard moet worden gedaan, wordt een pre-autorisatiewaarde van £ 0,01 op de kaart gehouden totdat de kaartuitgever de betaling valideert.

In het onwaarschijnlijke geval dat de prijs die wordt weergegeven op de afrekenpagina onjuist is, en we dit ontdekken voordat we uw bestelling accepteren in overeenstemming met clausule 9, zijn we niet verplicht om de goederen aan u te verkopen tegen de weergegeven prijs. We proberen altijd ervoor te zorgen dat de prijzen van goederen die op onze website worden weergegeven nauwkeurig zijn, maar er kunnen af en toe echte fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van de goederen die u hebt besteld, laten we u dit zo snel mogelijk weten en geven we de mogelijkheid om uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of deze te annuleren. Als u uw bestelling annuleert en u heeft al voor de goederen betaald, ontvangt u een volledige terugbetaling.

U bevestigt dat de creditcard, bankpas of PayPal-rekening die u gebruikt, van u is. Alle creditcard- / debetkaarthouders zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betaalkaart weigert of niet, om welke reden dan ook, betaling aan ons goedkeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering.

Als uw creditcard- of bankpasbetaling om welke reden dan ook niet succesvol wordt verwerkt, behouden we ons het recht voor om opnieuw te proberen de betaling te verwerken. We stellen u ten minste 48 uur van tevoren op de hoogte van elke nieuwe poging om de betaling te verwerken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u ons heeft opgegeven. Als u niet wilt dat we opnieuw proberen de betaling te verwerken, moet u uw bestelling annuleren binnen 48 uur nadat we u deze e-mail hebben gestuurd.

U mag per bestelling slechts één kortingscode gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren wanneer u meer dan één kortingscode aan het winkelmandje toevoegt.

We staan u toe om kortingscodes strikt te gebruiken volgens de voorwaarden waaronder ze zijn uitgegeven, die onder andere voorwaarden kunnen bevatten met betrekking tot uw geschiktheid om ze te gebruiken en een maximale bestelwaarde.

Maak uzelf vertrouwd met deze algemene voorwaarden voordat u een bestelling plaatst, want we behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren die niet voldoen aan deze voorwaarden, zelfs als uw creditcard of bankpas is belast. Als er enige inconsistentie is tussen de voorwaarden waarop de kortingscodes zijn uitgegeven en deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van de kortingscode. Een kopie van de voorwaarden van de kortingscode kunt u verkrijgen door te mailen of te bellen met onze klantenservice.

12. Geschiktheid om te kopen

Om in aanmerking te komen voor het kopen van goederen op deze website en het aangaan en sluiten van contracten op deze website onder Engels recht, moet u:

Door de aan te bieden goederen en diensten te kopen, verklaart u ons dat u 18 jaar of ouder bent en geeft u ons toestemming om informatie (inclusief bijgewerkte informatie) door te geven om informatie van derden te verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot uw debet- of creditcardnummers of kredietrapporten om uw identiteit te verifiëren, om uw creditcard te valideren, om een initiële creditcardautorisatie te verkrijgen en om individuele aankooptransactie te autoriseren.

13. Intellectueel eigendom

De inhoud van de website wordt beschermd door copyright, handelsmerken, databases en andere intellectuele eigendomsrechten en u erkent dat het materiaal en de inhoud die als onderdeel van de website wordt geleverd bij ons of onze licentiegevers blijft.

U mag de inhoud van de website ophalen en weergeven op een computerscherm, dergelijke inhoud in elektronische vorm opslaan op schijf (maar niet op een server of ander opslagapparaat dat is aangesloten op een netwerk) of een kopie van dergelijke inhoud afdrukken voor uw eigen persoonlijke, niet- -commercieel gebruik, mits u alle copyright- en eigendomsvermeldingen intact houdt. U mag het materiaal of de inhoud op de website niet reproduceren, wijzigen, kopiëren of verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden.

14. Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige andere bepaling in de Voorwaarden:

De website wordt aangeboden op een 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' basis zonder enige verklaring of goedkeuring en we geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de website en het gebruik ervan. U erkent dat we niet kunnen garanderen en niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de veiligheid of privacy van de website en de door u verstrekte informatie. U moet het risico dragen dat verbonden is aan het gebruik van internet.

Hoewel we zullen proberen ervoor te zorgen dat het materiaal op de website correct, betrouwbaar en van hoge kwaliteit is, kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden als dit niet het geval is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten die zijn verkregen door het gebruik van dergelijke informatie of voor technische problemen die u met de website kunt ondervinden. Als we worden geïnformeerd over eventuele onjuistheden in het materiaal op de website, zullen we proberen dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te corrigeren.

In het bijzonder wijzen we alle aansprakelijkheid af in verband met het volgende:

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige gevolgschade of incidentele schade (beide voorwaarden omvatten, zonder beperking, puur economisch verlies, winstderving, verlies van zaken) , verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of bestraffende schade die voortvloeit uit of verband houdt met de website.

15. Opzegging

Als een deel van de voorwaarden als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt beschouwd, wordt die bepaling als scheidbaar van deze voorwaarden beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de voorwaarden.

16. Ontheffing

Geen enkele afstandsverklaring door ons zal worden opgevat als een afstandsverklaring van enige procedure of daaropvolgende schending van enige bepaling.

17. Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige basis van elke overeenkomst tussen u en ons.

18. Wet en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en eventuele geschillen worden uitsluitend beslecht door de Engelse rechtbanken.

19. Beoordelingen

Als u een beoordeling indient, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken te maken van, verspreiden en weergeven van dergelijke inhoud over de hele wereld in alle media.

U verleent www.naturecan.nl en haar sublicentienemers het recht om de naam die u opgeeft in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, als zij daarvoor kiezen.

U stemt ermee in af te zien van uw recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke inhoud en van uw recht om bezwaar te maken tegen een afwijkende behandeling van dergelijke inhoud.

U stemt ermee in om alle verdere handelingen uit te voeren die nodig zijn om een van de bovenstaande rechten die u aan www.naturecan.nl hebt verleend, inclusief de uitvoering van akten en documenten, op verzoek van www.naturecan.nl te perfectioneren.

U verklaart en garandeert dat u alle rechten bezit of beheert op de inhoud die u plaatst; dat, op de datum dat de inhoud of het materiaal wordt ingediend op www.naturecan.nl.

20. Competities

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze regels worden geacht van toepassing te zijn op elke wedstrijd, tenzij een specifieke instructie in een wedstrijd anders bepaalt.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, worden deelnemers geacht deze voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en eraan te zijn gebonden. Al onze beslissingen zijn definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

Elke persoon die een werknemer is of een direct familielid van een werknemer van Naturecan Ltd. of een andere persoon die rechtstreeks verbonden is met de organisatie van een bepaalde wedstrijd, komt niet in aanmerking voor deelname.

Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn, tenzij een andere leeftijdsbeperking is gespecificeerd of geïmpliceerd. Deelnemers moeten, indien jonger dan 18 jaar, vooraf toestemming van hun ouder of voogd verkrijgen.

Alle inzendingen moeten uiterlijk op de in de wedstrijd aangegeven sluitingsdatum zijn ontvangen. Aanvragen worden ingediend na indiening. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor aanvragen die verkeerd zijn gericht, verloren zijn gegaan om technische of andere redenen of zijn ontvangen na de sluitingsdatum.

We behouden ons het absolute recht voor om zonder kennisgeving inzendingen te diskwalificeren voor een wedstrijd waarvan wij denken dat deze onjuiste technische middelen hebben gebruikt om deel te nemen en / of waarvan wij denken dat deze frauduleus is.

Deelnemers zijn aansprakelijk voor hun kosten voor toegang tot computernetwerken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor of aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor: (i) het niet slagen van de winnaar of een deelnemer om deze algemene voorwaarden na te leven; (ii) enige verstoring, vertraging of verkeerde richting van inzendingen; of (iii) server-, systeem- of netwerkstoringen, storingen of ontoegankelijkheid.

We zullen de promotor zijn van alle wedstrijden die onder deze algemene voorwaarden vallen, tenzij anders vermeld.


20.1 Prijzen

Als om welke reden dan ook een geadverteerde prijs niet beschikbaar is, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken een vergelijkbare prijs van gelijkwaardige of grotere waarde te vervangen.

Per huishouden wordt slechts één prijs toegekend.

Er is geen geld of ander alternatief voor de aangeboden prijs en de prijzen zijn niet overdraagbaar.

20.2 Kennisgeving

De naam van de winnaar wordt na de sluitingsdatum willekeurig gekozen uit alle ontvangen geldige aanvragen.

De winnaar van een prijs wordt binnen 28 dagen nadat de winnaar is vastgesteld op de hoogte gebracht.

Houd rekening met 28 dagen voor het leveren van alle prijzen.

Als de winnaar van een wedstrijd om welke reden dan ook niet in staat is om een prijs in ontvangst te nemen of als de winnaar niet kan worden geïnformeerd nadat redelijke inspanningen zijn geleverd, kunnen we de prijs naar eigen goeddunken weggooien zonder enige aansprakelijkheid jegens de winnaar daarvoor te hebben gedaan .

Voor elke wedstrijd wordt slechts één prijs toegekend per deelnemer / e-mailadres. Namen van winnaars zijn op aanvraag beschikbaar.

De namen van de winnaars kunnen worden gepubliceerd op onze website en / of op onze Facebook, Twitter of een ander social media-platform.

20.3 Prijzen claimen

Wedstrijdprijzen / -tickets kunnen beperkt zijn tot bepaalde tijden van het jaar en tenzij anders vermeld, moeten alle prijzen binnen zes maanden na de datum van de wedstrijdtrekking worden gewonnen.

Als de prijzen door een derde partij worden verstrekt, moet de winnaar alle passende of toepasselijke boekings- of andere formaliteiten rechtstreeks bij dergelijke providers vervullen. We zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen / tekortkomingen van andere personen of bedrijven.


21 Aanbiedingen / kortingen

Site / geselecteerde artikelkortingen

Korting toegepast op het winkelmandje, exclusief gratis geschenken en andere promotieartikelen. Maximale kortingswaarde en percentage zijn afhankelijk van de promotie.

Gelaagde kortingen

Korting gegeven wanneer aan de aanbiedingseisen is voldaan Maximale kortingswaarde en percentage zijn afhankelijk van promotie.

Kortingen verminderen

Het kortingspercentage daalt periodiek, zoals vermeld. Maximale kortingswaarde en percentage zijn afhankelijk van de promotie.

Was / nu prijzen

Korting wordt automatisch toegepast op producten zoals weergegeven op productpagina's. In sommige gevallen kunnen de Was / Nu-prijzen worden opgestapeld met een aanbiedingscode, maar dit is afhankelijk van promotie.

Gratis cadeau's

Cadeaus worden automatisch aan het winkelmandje toegevoegd wanneer aan de aanbiedingseisen wordt voldaan. In sommige gevallen moeten geschenken handmatig aan het winkelmandje worden toegevoegd, zodat aanvullende informatie wordt verstrekt.

Gratis bezorging

Toegepast bij het afrekenen, is de korting gelijk aan de bezorgkosten per land. Voor verzending naar andere landen kunnen nog kosten in rekening worden gebracht. "Gratis levering in het VK" heeft alleen betrekking op het vasteland van het VK en is exclusief Noord-Ierland.

Meerdere aankopen

Korting is van toepassing op het goedkoopste item in de winkelmand dat voldoet aan de promotievereisten.

Uitzonderingen

Cadeaubonnen en andere specifiek vermelde items zijn vrijgesteld van korting. We behouden ons het recht voor om de lijst met vrijgestelde producten op elk moment te wijzigen. Per mand kan slechts één kortingscode worden toegepast

Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden aan. U dient te betalen aan Klarna:

Nu betalen

Betaal later

Meer informatie en de gebruikersvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vind je hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Klarna.

22. Productproblemen

Als u problemen ondervindt met de producten in uw bestelling, moet u ons binnen 14 dagen na de leveringsdatum op de hoogte stellen. Helaas kunnen we problemen die na deze periode worden gemeld, niet onderzoeken of oplossen.

23. Niet-ontvangen bestelling

Als uw bestelling niet is aangekomen, moet u ons binnen 21 dagen na de besteldatum informeren. We betreuren het dat we problemen met niet-bezorging die buiten deze termijn worden gemeld, niet kunnen onderzoeken.