Sustainability Programma

Bij Naturecan staat de natuur centraal in alles wat we doen. We zijn immers afhankelijk van gezonde ecosystemen voor al onze behoeften - voor voedsel en onderdak, energie en kleding, schone lucht en water, en zelfs zuivere CBD olie.

Nu de gevolgen van de klimaatverandering en andere ecologische crises steeds reëler en rampzaliger worden, vinden we dat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben om nu te handelen. Daarom doen we er alles aan om onze impact op het milieu tot een minimum te beperken en de planeet te beschermen voor toekomstige generaties.

Klimaatactie - Wat we doen om te helpen

Naturecan Sustainability Efforts

1. Wij zijn koolstofneutraal

In 2022 werd Naturecan een officieel gecertificeerd koolstofneutraal bedrijf. Dit is een belangrijke mijlpaal in onze reis naar duurzaamheid, en we hadden dit niet kunnen bereiken zonder de steun van onze trouwe klanten. Dankzij u hebben we CO2-compensatieprojecten over de hele wereld kunnen steunen en onze CO2-voetafdruk volledig kunnen elimineren.

carbon neutral company

Wat betekent koolstofneutraal?

Een "koolstofneutraal" bedrijf is een bedrijf met een netto-uitstoot van koolstofdioxide (CO2) van nul. Dit betekent dat alle koolstofemissies van het bedrijf zijn gemeten en tot nul gereduceerd door een combinatie van interne maatregelen en externe compensatieprojecten.

Hoe zijn we koolstofneutraal geworden?

Onze driejarige reis naar koolstofneutraliteit omvatte drie belangrijke stappen:

1. Het meten van onze koolstofvoetafdruk

2. Vermindering van onze uitstoot

3. Compensatie van alle resterende emissies

carbon footprint
1. Het meten van onze koolstofvoetafdruk

Met de hulp van ClimatePartner hebben we alle koolstofemissies gemeten die door ons bedrijf worden gegenereerd.

reducing our emissions
2. Vermindering van onze uitstoot

Een aantal interne maatregelen heeft ons geholpen onze uitstoot aanzienlijk te verminderen, waaronder:

cbd remote work

Het merendeel van onze werknemers werkt op afstand, wat de uitstoot vermindert die normaal wordt veroorzaakt door het woon-werkverkeer en de stroomvoorziening van grote kantoren.

vegan cbd

Wij hebben ernaar gestreefd 78% van onze producten veganistisch te maken, waardoor onze koolstofvoetafdruk kleiner wordt doordat er minder vraag is naar dierlijke producten.

cbd worldwide

Hoewel wij aan meer dan 200 landen over de hele wereld leveren, hebben wij slechts in zes landen magazijnen om de uitstoot van broeikasgassen door de energievoorziening in deze fabrieken te beperken.

plant based cbd

Onze CBD is afkomstig van hennep, dat koolstofnegatief is. Dit betekent dat het meer CO2 absorbeert dan er vrijkomt bij de teelt, waardoor onze koolstofuitstoot wordt verminderd.

offsetting our CO2
3. Compensatie van alle resterende emissies

Wij hebben alle andere emissies die in 2021/22 werden gegenereerd (59.332 kg CO2) geëlimineerd door drie externe compensatieprojecten te steunen:

Clean oceans

Schone oceanen, Plastic Bank, wereldwijd

clean drinking water

Schoon drinkwater, Kono, Sierra Leone

wind energy

Windenergie, noordoostelijke regio, Brazilië

Schone oceanen, Plastic Bank, wereldwijd

Het Plastic Bank-project beschermt het klimaat indirect door te voorkomen dat plastic in de oceaan terechtkomt. De oceaan heeft een stabiliserend effect op het klimaat - hij slaat een kwart van de kooldioxide in de atmosfeer op en houdt meer dan 90% van de door broeikasgassen veroorzaakte warmte vast. Vervuiling, opwarming en plastic afval kunnen allemaal een negatieve invloed hebben op deze stabiliserende functie.

Het Plastic Bank-project moedigt mensen in Haïti, Indonesië, de Filipijnen en Brazilië aan om plastic afval te verzamelen en naar lokale inzamelpunten te brengen, waar ze het kunnen inruilen voor geld, drinkwater, voedsel en zelfs schoolgeld.

carbon neutral company Naturecan
Schoon drinkwater, Kono, Sierra Leone

Dit project vermindert de uitstoot van kooldioxide en de ontbossing door gemeenschappen in de Kono-regio van Sierra Leone toegang te geven tot schoon drinkwater. Huishoudens in deze regio gebruiken gewoonlijk houtbrandstof om hun drinkwater te koken en te zuiveren, wat CO2-uitstoot veroorzaakt (gemiddeld 10.000 ton per jaar) en afhankelijk is van het kappen van bomen, die koolstof uit de atmosfeer halen.

Door met de plaatselijke gemeenschappen samen te werken om 57 waterputten te herstellen en te onderhouden, helpt dit project de toegang tot schoon drinkwater te verzekeren en tegelijk het klimaat te beschermen.

Naturecan CBD
Windenergie, noordoostelijke regio, Brazilië

Dit project vermindert de koolstofuitstoot door de inplanting en exploitatie van 14 windmolenparken in de Braziliaanse noordoostelijke staten Piauí en Pernambuco. Windmolenparken zijn een schone, emissievrije energiebron waarbij geen fossiele brandstoffen worden verbrand.

De energie die deze windparken opwekken, zal de regio helpen de koolstofemissies te verminderen die anders zouden zijn ontstaan indien dezelfde energie met fossiele brandstoffen was geproduceerd, en zal bijdragen tot de hernieuwbare energievoorziening van het land.

Beste CBD Olie

2. We planten een boom voor elke bestelling

Bestrijding van ontbossing en armoede

Bij Naturecan begrijpen we dat onze gezondheid afhangt van de gezondheid van de planeet. Daarom geven we waar mogelijk iets terug aan de natuur en planten we een boom voor elke bestelling die we plaatsen.

Wij planten bomen omdat zij essentiële instrumenten zijn om de wereldwijde klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Ondanks hun ecologisch belang worden elk jaar meer dan 15 miljard bomen gekapt.

Wij planten bomen in Kenia, Madagaskar en Mozambique om de ontbossing tegen te gaan en extreme armoede te bestrijden door het levensonderhoud van lokale gemeenschappen te ondersteunen.

CBD Olie Kopen Naturecan
one tree planted

250,000 bomen geplant

we plant a tree for every order

Waar zijn onze bomen geplant?

3. Wij kopen van gecertificeerde organische hennep

Naturecan organic hemp CBD

Bescherming van ecosystemen

Wij kopen onze CBD-olie van gecertificeerde biologische hennep in Oregon, VS. Het gebruik van biologische landbouw stelt ons in staat om onze impact op het milieu te verminderen, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van niet-biologische meststoffen en minder chemische bestrijdingsmiddelen dan bij conventionele methoden.

Naturecan CBD USA
cbd from organic hemp

Dit komt de planeet ten goede doordat bodem wordt beschermd tegen aantasting, water wordt beschermd tegen verontreiniging door afspoeling en organismen worden beschermd tegen schadelijke verbindingen - wat op zijn beurt kan leiden tot een aanzienlijke toename van de biodiversiteit.

Maar de voordelen houden daar niet op.

Door de bodem en de omringende ecosystemen gezond te houden, stelt biologische landbouw ons ook in staat gezonde hennepplanten te kweken die vrij zijn van verontreinigende stoffen, en dit helpt ons de zuiverheid van onze CBD-olie te garanderen.

Ontdek hier meer over de voordelen van het gebruik van biologische hennep.

4. We doneren per maand aan World Land Trust

Beperking van biodiversiteit en habitatverlies

De World Land Trust is een internationale liefdadigheidsinstelling voor natuurbehoud die de biologisch belangrijkste en meest bedreigde habitats in de wereld beschermt.

Het is opgericht in 1989 en financiert partnerorganisaties om reservaten te creëren en permanente bescherming te bieden aan habitats en wilde dieren.

Tot dusver heeft de World Land Trust meer dan 2,4 miljoen acres bedreigde habitat in 20 landen helpen veiligstellen.

Ontdek hier meer over de World Land Trust

world land trust biodiversity

Onze Doelen

Tegen het einde van 2023, willen we:

Naturecan sustainability goals

Wij zullen ook onze huidige initiatieven voortzetten:

Naturecan sustainability initiatives

MEER OVER NATURECAN

Over ons

Ontdek meer over onze inzet voor productkwaliteit, klantveiligheid en transparantie van de toeleveringsketen.

Wie we zijn

Ontmoet het team achter het merk - een multigetalenteerde mix van experts van over de hele wereld.

Kwaliteitsborging

Ontdek hoe wij veilige CBD-producten van hoge kwaliteit creëren en bekijk onze analysecertificaten.

Testproces

Lees meer over onze strenge, door derden uitgevoerde laboratoriumtests voor alle CBD-producten.